Visionerna - Tumblr

www.visionerna.se
Recent Tweets @Visionerna
Posts I Like
Who I Follow
Det finns de som säger att det behövs visioner. Jag vill varna för det.
 - Fredrik Reinfeldt.
Friheten kommer därför att i motsats till valfriheten socialisera, den förutsätter gemenskap, respekt för andra och blir inte möjlig i ojämlika samhällen. Och just detta får som konsekvens att den frie alltid tvingas ta hänsyns till sina medmänniskors rätt till samma frihet, och i ett samhälle som ska omfatta fler än en kan man bara sällan få sin egen vilja förverkligad till fullt ut. Att lära sig förlora - så kan man formulera frihetens yttersta villkor, det som gör en verklig frihet möjlig.
Bengt Göransson - Boken “Tankar om politik”
Since the coalition came to power just over a year ago, the country has seen multiple student protests, occupations of dozens of universities, several strikes, a half-a-million-strong trade union march and now unrest on the streets of the capital (preceded by clashes with Bristol police in Stokes Croft earlier in the year). Each of these events was sparked by a different cause, yet all take place against a backdrop of brutal cuts and enforced austerity measures. The government knows very well that it is taking a gamble, and that its policies run the risk of sparking mass unrest on a scale we haven’t seen since the early 1980s.
Från andershugo:

Runt om i Sverige, i Norge och i övriga Norden har människor i helgen och dagen samlats för minnesstunder över offren för terroristattentaten i Norge i fredags. I de svåraste stunderna visar människor mest mänsklighet. Bilden är tagen i Uppsala av Klas-Herman Lundgren.

Från andershugo:

Runt om i Sverige, i Norge och i övriga Norden har människor i helgen och dagen samlats för minnesstunder över offren för terroristattentaten i Norge i fredags. I de svåraste stunderna visar människor mest mänsklighet. Bilden är tagen i Uppsala av Klas-Herman Lundgren.

Norge…
jakopdalunde:

Dagsavisens vackra framsida idag. Hittat via Emanuel Karlsten.

Norge…

jakopdalunde:

Dagsavisens vackra framsida idag. Hittat via Emanuel Karlsten.